Amicitia Vilt  

Harmonie & Koor  

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Ad Kleinjans               voorzitter
Thomas Martens         secretaris
Diana Raeven             penningmeester


De volgende bestuursleden hebben als taak en verantwoordelijkheid:

Ad Kleinjans               voorzitter, opleidingen
Thomas Martens         secretaris
Diana Raeven             penningmeester, coördinatie evenementen, (muzikaal/commercieel), kleding/uniformen/instrumenten
Jo Martens                 orkestcommissie
Ludwig Bos                zangkoor
Lian Sporken              verjaardagactiecomité, interne en externe communicatie en PR