Zangkoor

Het zangkoor is als gelegenheidskoor ontstaan bij de uitvoering van de Zauberflöte. Deze productie werd in samenwerking gedaan met toneelvereniging, school Vilt en harmonie Amicitia. Na afloop van dit evenement was de vriendschap en de animo om te zingen zo groot dat men de leden gepolst heeft om verder te gaan met het koor. Iedereen was hierover enthousiast doch met een restrictie dat het geen vereniging op zich moest worden (geen eigen bestuur). Al snel klopte men op de deur van onze harmonie om te vragen of zij “onderdeel” konden uitmaken van onze vereniging. Het bestuur en de leden van harmonie Amicitia waren het al snel met elkaar eens dat muziek maken niet beperkt mag blijven tot het bespelen van een instrument maar dat ook zang (tenslotte is onze harmonie ontstaan uit de zangvereniging) een onderdeel kan uitmaken van harmonie Amicitia. Het jaar 2000 (13 september) is dan ook de officiële start van ons zangkoor. Het repertoire is niet al te ingewikkeld en beperkt zich tot het lichte genre. Onze vaste repetitiedag is de woensdag een keer per veertien dagen. De concerten van het zangkoor blijven beperkt tot hooguit 5 optredens per jaar.