Orkestcommissie

De orkestcommissie (OC) is de schakel tussen de spelende leden en het bestuur. Zij adviseert het bestuur door als spreekbuis van het orkest te functioneren en bepaalde bestuurlijke aandachtspunten terug te koppelen naar het orkest. Ook het aandragen van aandachtspunten die volgens de spelende leden de aandacht verdienen van het bestuur behoort tot haar taken. Deze schakelfunctie wordt vervuld door mentoren (zelf spelende leden) en een bestuurslid.

De belangrijkste taak van de OC is het vaststellen van het te spelen repertoire. Zij doet dit in samenspraak met de dirigent, die ook zitting neemt in de OC. Verder beheert de OC de bladmuziek (ook digitaal), geeft invulling aan concerten en bepaalt de uitstraling die het orkest wil hebben. Last but not least houdt de OC zich ook bezig met de werving van nieuwe leden.

De orkestcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Mentor (bas)klarinet, fagot, hobo
  • Mentor saxofoon, dwarsfluit
  • Mentor hoorn, trompet, fagot
  • Mentor tuba, trombone, bas
  • Mentor slagwerk
  • Twee archiefbeheerders
  • Dirigent
  • Bestuurslid