Home

Welkom op de website van harmonie Amicitia Vilt. Op de kop van de Valkenburgse Cauberg ligt het mooie dorp Vilt. Het dorp heeft een eigen harmonie, bestaande uit een orkest en een zangkoor.

De vereniging is betrokken bij de diverse festiviteiten die in de directe omgeving plaats vinden, ze brengt serenades bij jubilea, openingen etc, begeleidt de processies en geeft concerten, kortom ze heeft een belangrijke sociale en culturele functie binnen de leefgemeenschap. Naast de genoemde functies binnen de gemeenschap heeft de harmonie zeker ook de doelstelling om binnen de gegeven mogelijkheden het muzikale niveau op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Hiertoe neemt Amicitia jaarlijks deel aan het federatieconcours van de Geulvallei en neemt in principe een keer in de vier jaar deel aan het bondsconcours waarbij de muzikale kwaliteiten worden getoetst en gestreden wordt voor het afdelingsbehoud.

De vereniging investeert veel in opleidingen voor haar leden zodat ook beginnende muzikanten mogelijkheden krijgen om zich bij het orkest te voegen. Interesse gewekt? Bezoek eens een van onze repetitie-avonden. Voor het zangkoor op de woensdagavond in de even weken en voor het orkest op iedere vrijdagavond.