Orkest

Harmonie Amicitia is in 1893 opgericht als zangvereniging om in 1919 te worden omgevormd tot harmonie. Bij de voorbereidingen van de start als harmonie werd G. Smeets benoemd tot dirigent om dat tot 1954 te blijven. In die periode lag de nadruk op het plezierig samen musiceren en het opluisteren van weidefeesten en processies; de naam Amicitia, die vriendschap betekent, werd in die tijd alle eer aangedaan. Na de periode G. Smeets volgden de dirigenten (die toen nog directeur werden genoemd) elkaar sneller op. Met de heer Herpers werd in 1960 de eerste professionele dirigent binnengehaald en was de tijd rijp om ook geregeld de kwaliteit te laten toetsen bij concoursen. Die eerste krachtproef werd in 1962 gerealiseerd in de 3e afdeling. In dat jaar musiceerden de leden voor het eerst in uniformen, nadat ze vanaf 1948 enkel uniformpetten hadden gedragen. In de jaren 1962 tot 1966 klom Amicitia op van de 3e afdeling naar de afdeling uitmuntendheid om in 1989 voor het eerst de ereafdeling te bereiken. In de periode 1962 tot 1966 werden verscheidene wimpels van het Limburgs kampioenschap in de wacht gesleept. Om een bredere kijk op de geschiedenis van Amicitia te krijgen wordt verwezen naar het deel “Geschiedenis” van deze site. De harmonie, die functioneert in de relatief kleine kern Vilt van de Gemeente Valkenburg aan de Geul ziet een belangrijk deel van haar bestaansrecht ook in die woonkern liggen. Ze is betrokken bij de diverse festiviteiten die in de directe omgeving plaatsvinden, ze brengt serenades bij jubilea, openingen etc., begeleidt de processies en geeft concerten, kortom ze heeft een belangrijke sociale en culturele functie binnen de leefgemeenschap. Naast de genoemde functies binnen de gemeenschap heeft de harmonie zeker ook de doelstelling om binnen de gegeven mogelijkheden het muzikale niveau op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Hiertoe neemt Amicitia jaarlijks deel aan het federatieconcours van de Geulvallei en in principe één keer in de vier jaar aan het bondsconcours waarbij de muzikale kwaliteiten worden getoetst en gestreden wordt voor het afdelingsbehoud. In 2007 heeft Amicitia onder leiding van Björn Bus, die sinds oktober 2004 de dirigent is, deelgenomen aan het bondsconcours te Roermond. Dit bondsconcours werd afgesloten met een 1e prijs en promotie naar de 2e afdeling. Er werden 85,17 punten behaald. Vanaf september 2014 staat het korps onder leiding van Xavier Scheepers.